Användarvillkor

Allmänt

Denna webbplats är utvecklad, ägs och underhålls av PricePlanet ApS, Smedievej 78, 3400 Hillerød, Danmark.

Nedanstående användarvillkor ("villkor") träder i kraft vid användning av tjänsten PricePlanet och andra webbplatser eller plattformar som erbjuds från PricePlanet

Ansvarsfriskrivning

Informationen på denna webbplats är inte nödvändigtvis korrekt, aktuell eller fullständig, och webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller fel pris.

PricePlanet tar inget ansvar för, och frånsäger sig uttryckligen ansvar för att uppdatera webbplatsen så att informationen alltid är aktuell, och att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig.

Se därför till att kontrollera att informationen är korrekt och fullständig, på de webbplatser vi länkar till, innan du beslutar dig beträffande produkter eller tjänster som beskrivs på PricePlanet.

Ansvarsbegränsning

PricePlanet frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust, inklusive följdskador, utebliven vinst, förlorade data eller andra direkta eller indirekta eller följdskador som kan uppstå vid användning av PricePlanet eller samarbetande länkade webbplatser.

Ansvarsfriskrivning gäller alla orsaker till inlagor, oavsett om det är baserat på kontrakt, garanti, skadestånd utanför kontrakt eller liknande.

Copyright

Innehållet hos denna webbplats tillhör PricePlanet och skyddas av upphovsrätten.

Text, bilder, filmer, teckningar, grafik, ljud, data, etc. omfattas av upphovsrätten som antingen tillhör eller licensieras av PricePlanet.

Reproduktion eller användning av hela eller delar av materialet är i alla former förbjudet annat än för personligt och icke kommersiellt bruk.

Det är olagligt att ändra innehållet på denna webbplats. Brott mot dessa regler kommer att beivras.

Varumärkesvillkor

PricePlanet är ett varumärke som tillhör PricePlanet ApS.

Varumärken, inklusive logotyper, slogans etc., är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör eller licensieras av PricePlanet ApS.

Länkar till denna webbplats

I händelse av länkar till denna webbplats från annan webbplats, PricePlanet - har inte om annat inte tydligt framgår - varken godkänt länken eller det material som finns på den andra webbplatsen, och PricePlanet är inte ansluten eller på annat sätt i samarbete med innehavaren av denna webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Om du använder en länk på PricePlanet för att öppna en annan webbplats så innebär det att du lämnar PricePlanet. Den webbplats som du öppnar är fristående från denna webbplats och PricePlanet har därmed inget inflytande över dess innehåll.

Genom tillåta länkar från denna webbplats till andra webbplatser vi tar inget ansvar för materialet på webbplatsen som kan nås genom att följa länken, och PricePlanet frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust som uppkommer vid öppnande eller besök hos andra webbplatser, eller vid användning av något material, oberoende av orsaken till en sådan förlust, och huruvida PricePlanet kunde eller borde ha förutsett en sådan förlust, inklusive risken för sådan förlust genom att inte ta bort länken från denna webbplats eller på annat sätt.

Upphovsrättsintrång

Om du anser att PricePlanet inkräktar på någon av dina immateriella rättigheter ifråga om användarinnehåll, produktinformation, reklamkampanjer etc. vänligen kontakta oss.

PricePlanet har ingen avsikt att inkräkta på andras rättigheter och varumärken, varför vi alltid tar itu med dessa frågor så snart vi får kännedom om detta.

Vi ber därmed om ursäkt på förhand om så är fallet.